Back to top
COMPASS Event hướng tới cung cấp môi trường học tập tiếng Anh lý tưởng thông qua các sự kiện và hoạt động ngoại khóa.
Với các chương trình năng động trên nhiều cấp độ, COMPASS Event mong muốn khơi gợi niềm đam mê khám phá, học hỏi ở mọi lứa tuổi trên con đường phát triển ngôn ngữ và hội nhập

Sử dụng các phương pháp trực quan sinh động kết hợp kiến thức nhà trường và thực tiễn, giúp ôn tập kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới.

Những trò chơi được lựa chọn phù hợp dựa trên sự kết hợp giữa vận động và trí óc hướng tới phát triển tính năng động, khả năng tư duy độc lập và hoạt động đội nhóm.